Logo
Sākums twitter skype Saziņa
Kreisais banneris

Aktuālā informācija

Kā rāda statistikas dati jauniešiem ir grūti iekļauties darba tirgū, ko uzskatāmi parāda jauniešu bezdarba līmenis: Latvijā tas ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā (ES) – 27%, kamēr ES vidējais jauniešu bezdarba līmenis ir 22% (Eurostat). Tas ir augstākais cilvēku grupā līdz 45 gadiem. Vienlaikus daudzi darbadevēji sūdzas par speciālistu trūkumu vai nav apmierināti ar sagatavoto speciālistu zināšanu un prasmju kvalitāti. 

Profesionālās karjeras institūts piedāvā šīs aktuālās problēmas risinājumu:

Iesaistīties Jaunatnes profesionālās orientācijas pilnveides programmā “Komercprasmes”, lai paaugstinātu savu konkurētspēju darba tirgū pēc skolas beigšanas un/vai paralēli studijām.

Programma "Komercprasmes" ar specifisku kompetenču, prasmju un kvalifikāciju attīstīšanu un uzkrāšanu, veido cilvēkā spējas iekļauties darba tirgū, attīstīt veiksmīgu profesionālo karjeru vai uzsākt uzņēmējdarbību. Paralēli iepazīstot inovatīvo mācību procesa pielietojumu, attīstīta arī cilvēka talantu, emocionālās un sociālās inteliģences un personības pilnveides procesus.
 
Profesionālā karjeras institūta pieredze liecina, ka pareizi ievirzot un radot motivāciju 9.klašu absolventos un viņu vecākos, var būtiski palielināt vidusskolā mācīties gribētāju skaitu, bet tas nozīmē, ka jaunietim izvēlei ir jāšķiet pietiekami pievilcīgai un vecākiem ir jābūt pārliecībai, ka vidusskolā pavadītais laiks būs produktīvs. Šādu iespēju piedāvā Profesionālās karjeras institūts un skolai atliek tikai pieteikties sadarbībai. Mūsu kuplais dalībskolu skaits to ir novērtējis!!!
 
Profesionālās pilnveides programma- Jaunatnes profesionālā orientācija „Komercprasmes” (IZM licences Nr. P-2966)
 
Ja esi jaunietis un vēlies iesaistīties, piesakies programmai, norādot skolu! Pieteikties
 
Ja esi vecāks, piesaki savu jaunieti programmai, norādot skolu! Pieteikties

Ja skola vēlas pieteikties programmā:

 1. Kā skolai rīkoties?
Ir vairākas iespējas kā skolas izvēlas iesaistīties programmā:
 1. Profesionālās karjeras institūta pārstāvji tiek aicināti uz vecāku sapulcēm, kur klātienē vecāki tiek informēti par papildizglītības iespēju, detalizēti iepazīstināti ar programmas norises gaitu, ieguvumiem un priekšrocībām;
 2. Profesionālās karjeras institūta pārstāvji tiek aicināti uz pedagogu sapulcēm, kur paplašinātā apjomā pedagogiem detalizēti tiek izskaidrota programmas norise un iesaistītā pedagoga iespējas papildus nopelnīt;
 3. Profesionālās karjeras institūta pārstāvji tiek aicināti uz tikšanos ar jauniešiem, kur tieši viņiem tiek izskaidroti ieguvumi un iespējas pēc šādas programmas apguves, iespējas socializēties ar domubiedriem un virtuāli viesoties vairākos Latvijas uzņēmumos.
2. Ko skola iegūst?
 1. prestižu sabiedrībā;
 2. iespēju piesaistīt talantīgākos jauniešus vidusskolai;
 3. papildus peļņas avotu programmas pārraudzības pedagogam- moderatoram;
 4. jaunu, inovatīvu pieredzi netradicionālas programmas apguvē;
 5. gandarījumu par ieguldījumu savu absolventu nākotnē.

Viens no valstiskajiem uzstādījumiem pēdējo gadu laikā ir, ka vispārizglītojošai izglītībai paralēli standarta mācību procesam:
 • jānodrošina profesionālās izglītības pieejamības paplašināšana un profesionālās pilnveides programmu īstenošana;
 • jāīsteno karjeras izvēles sistēmas nodrošināšana;
 • jāsaista prasības zināšanu ieguvei ar prasībām atbilstošu prasmju apguvei;
 • jāliek uzsvars uz personības pašattīstību.

Programma ir pilnībā izstrādāta un sagatavota tā, lai skolai un pedagogam nebūtu jāvelta radošs darbs tās nodrošināšanā. Pedagogam ir moderatora funkcijas, jo programma ir audio-video lekciju veidā.

Profesionālās karjeras institūts aicina katru Latvijas skolu izmantot iespēju uzaicināt Profesionālā karjeras institūta pārstāvjus uz klātienes vizīti savā skolā gan vecāku sapulcēs, gan jauniešu auditorijās, gan pedagoģiskajās sanāksmēs. Profesionālā karjeras institūta pārstāvji ar prieku sniegs izsmeļošu un detalizētu informāciju par progarammas sniegtajām priekšrocībām un iespējām.
 

Pieteikties


banneris
banneris