Logo
Sākums twitter skype Saziņa
Kreisais banneris

Saziņa

SIA „Profesionālās karjeras institūts”
Reģ. Nr. 40103306979
a/s SWEDBANK
LV86HABA0551028802328
Juridiskā adrese: Rīga, Lokomotīves iela 56-88, LV-1057

e-pasts: karjerasinstituts@inbox.lv

Profesionālās karjeras institūts Mācību centrs
IZM izglītības iestādes reģistrācijas nr.3360800864

Saziņa:
Izglītības iestādes direktore Evita Kovaļa
t. 29997373; karjerasinstituts@inbox.lvbanneris
banneris