Logo
Sākums twitter skype Saziņa
Kreisais banneris

Privātpersonām

Privātpersonu mācību risnājumu iespējas.

Pieaugošā globalizācija, pāreja no rūpnieciskās uz zinātnes sabiedrību un moderno IT-tehnoloģiju attīstību pastāvīgi maina kvalifikāciju prasības gan Latvijas, gan starptautiskajos darba tirgos. Šāda izaicinājuma priekšā patlaban atrodas uzņēmumi visā pasaulē, kā arī katrs indivīds atsevišķi. Tādējādi pieaug apmācību un tālākizglītības nozīme. Tai ir izšķiroša nozīme katras personas/indivīda profesionālo panākumu jomā, tā nosaka uzņēmumu konkurētspēju un arī valsts ekonomisko un sociālo stabilitāti.

Latvijas izglītības tirgus prasības ir viens no mūsu uzņēmumu ekonomiskās kapacitātes garantiem. Mācības mūža garumā ir 21. gadsimta izaicinājums. Profesionālā tālākizglītība mūsdienās ir absolūti nepieciešama, lai saglabātu un atjaunotu kvalifikāciju. Tā nodrošina katra indivīda nodarbinātības iespēju un uzņēmumu konkurētspēju. Globalizācija, mācības mūža garumā un profesionālās izglītības nepieciešamība ir izaicinājums gan uzņēmumiem, gan katram atsevišķam indivīdam visā pasaulē.

Līdz ar pieaugošo pieprasījumu pēc profesionālās izglītības, pieaug arī profesionālās izglītības piedāvātāju skaits. Labākā piedāvājuma un vispiemērotākās izglītības izvēle kļūst par izšķirošo lēmumu daudzu cilvēku dzīvē, kuri par savu sabiedroto izvēlas Profesionālo karjeras institūtu. Tāpēc ar jau kādreiz iegūtajām zināšanām mūsdienu darba pasaulē, kuru veido nemitīgas pārmaiņas, nevar samierināties.

Privātpersonu konkurētspējai.

Savu uzdevumu mēs saskatām starpniecībā starp cilvēkiem, kuriem nepieciešama tālākizglītība un uzņēmumiem, kuros tiks realizēts apgūtais, kā arī tiem, kuri meklē partnerus un sadarbības projektus. Mēs ņemam vērā dažādo nozaru prakses noteiktās prasības. Diferencēta metodika, profesionāli darbinieki, piemērošanās klienta prasībām nodrošina mūsu klientu un pasūtītāju apmierinātību.

Kā specializēts Mācību centrs Profesionālās karjeras institūts- izglītības, studiju, tālākizglītības, profesionālās un karjeras jomās mēs piedāvājam kvalificētu orientēšanos uz dinamiskajiem izglītības un darba tirgiem. Ar praktiskas informācijas palīdzību mēs darām caurskatāmāku/pārskatāmāku visdažādākajai mērķauditorijai paredzēto piedāvājumu - sākot no jauniešiem, skolēniem, studentiem, vecākiem, skolotājiem, mācekļiem, cilvēkiem, kuri interesējas par tālākizglītību, darba meklētājiem un uzņēmumiem līdz pat izglītības iestāžu, ekonomisko asociāciju, kameru, augstskolu un ministriju speciālistiem.

Piesakies individuālajai apmācībai, konsultācijai vai treniņam! Uzraksti savas apmācību vēlmes!

Pieteikties

banneris
banneris