Logo
Sākums twitter skype Saziņa
Kreisais banneris

Uzņēmumiem

Telemārketings - Pieaugušo neformālā izglītība ( Neformālās izglītības apraksts , Sertifikāta paraugs)

Apraksts
Semināra programma paredzēta pārdevējiem, kas nodarbojas ar klientu apkalpošanu un pārdošanu pa telefonu, zvanu centru darbinieku un/vai vadītāju apmācībai, privātpersonām, kas vēlas uzsākt veiksmīgu karjeru šajā nozarē.

Mērķis
Apgūt praktiskus pārdošanas paņēmienus un metodes, lai uzsāktu, uzlabotu un papildinātu pārdošanu un klientu apkalpošanu pa telefonu, panāktu rezultatīvākus rādītājus.

Metodika
Teorētiskas prezentācijas un lekcijas mijas ar individuālām un grupu nodarbībām. Praktiskajās nodarbībās dalībniekiem ir iespēja strādāt ar savas kompānijas piedāvātajiem pakalpojumiem vai praktizēt ar piedāvātajiem produktiem. Teorētiski apgūto informāciju dalībnieki savā atmiņā nostiprina, pielietojot to individuālajos un grupu darbos.

Apmācības saturs un tēma
Faktori, kas ietekmē klienta izvēli:

 • Klienta domāšanas process / pieskaņošanās klientam;
 • Mērķtiecīgi virzītas sarunas secība, tās moduļi.

Specifiski ieteikumi “kontaktam pa telefonu”:

 • Uzrunas ietekme pirmā iespaida radīšanā;
 • Paņēmieni, kā uzlabot indivīda zvanu tehniku;
 • Padomi veiksmīga produkta un kompānijas tēla izveidei;
 • Profesionāla pirmā iespaida radīšana;
 • Uzticības radīšana un iegūšana no klienta.Praktiskās nodarbības- teorētisko zināšanu pielietošanai un nostiprināšanai.

Kontakta uzsākšana un atgriezeniskās saites izveidošana:

 • Efektīvi paņēmieni, kā piesaistīt uzmanību;
 • Kā izraisīt un nostiprināt izraisīto interesi;
 • Kā noteikt sarunas toni un izveidot uzticību;
 • Sarunas mērķa nospraušana;
 • Kā uzdot jautājumus un noteikt klientu vajadzības un ieguvumus;
 • Kā “izcelt” piedāvātās pakalpojuma priekšrocības un ieguvumus;
 • Kā pareizi pasniegt klienta vajadzības risinājumus.

Praktiskās nodarbības- teorētisko zināšanu pielietošanai un nostiprināšanai, tiek izstrādāti gatavi rīcības modeļi

Telefoniskie iebildumi, to novēršana:

 • No kādiem posmiem formējas klienta iebildumi;
 • Kā strādāt ar iebildumiem?
 • Pamatprincipi iebildumu novēršanā;
 • Iebildumu vispārināšanas un precizēšanas paņēmieni;
 • Iebildumu pārformulēšana.
Praktiskās nodarbības- teorētisko zināšanu pielietošanai un nostiprināšanai, tiek izstrādāti gatavi rīcības modeļi

Darījumu noslēgšana:

 • Kā pārdevējs var noteikt darījuma noslēgšanas momentu?
 • Kam ir jāpabeidz saruna?
 • Ar kādām frāzēm noslēgt sarunu?
 • Citi noslēgšanas veidi
 • Piepārdošana. Krustpārdošana
Tikšanās norunāšana ar Klientu pa telefonu Praktiskās nodarbības- teorētisko zināšanu pielietošanai un nostiprināšanai, tiek izstrādāti gatavi rīcības modeļi.

Atvadīšanās un kontakta saglabāšana.

Vārdi un frāzes no kuriem jāizvairās sarunas laikā.

Zvanu un kontaktu rezultavitātes mērījumu instrumenti. To pielietošana un analīze.

Pieteikties

banneris
banneris