Logo
Sākums twitter skype Saziņa
Kreisais banneris

Tendences

Karjeras izvēles atbalsts un iespējas.

Cilvēks var gūt gandarījumu savā karjerā un dzīvē, ja apkārtējā sabiedrībā, ekonomiskajā un politiskajā dzīvē notiekošās pārmaiņas viņš uztver kā izdevību, kā izaicinājumu, nevis kā draudus. Tieši tāpēc ir svarīgi noskaidrot skolēnu profesionālos nākotnes plānus, lai varētu veidot efektīvu profesionālās izvēles atbalsta politiku, kas nākotnē nodrošinātu līdzsvarotu darba tirgu un veicinātu Latvijas attīstību.

Palīdzība karjeras plānošanā lielākajai daļai jauniešu ir ļoti, ļoti nepieciešama. Šobrīd ar to Latvijā valsts sektorā nodarbojas galvenokārt divas valsts institūcijas – Nodarbinātības Valsts aģentūra un Valsts izglītības attīstības aģentūra un privātajā sektorā viens no uzņēmumiem ir Profesionālās karjeras institūts. Latvijas valstī ir atzīta karjeras plānošanas un attīstīšanas jautājumu aktualitāte un nozīmība, un šobrīd turpinās intensīvs darbs pie karjeras attīstīšanas atbalsta sistēmas izstrādes un ieviešanas valstiskā līmenī.
Karjeras veidošana ārvalstīs (ES).

Darbu ārzemēs meklēs 27%, gandrīz trešā daļa no tiem ir vadītāji
www.cv.lv 22/03/2011 raksta autors Aivis Brodiņš

Saskaņā ar CV-Online Latvia martā veikto pētījumu, kurā kopumā piedalījās vairāk nekā 7500 respondentu, šī gada laikā strādāt uz ārzemēm plāno doties 27% aptaujāto. Turpat trešā daļa no tiem ir ekonomiski aktīvā iedzīvotāju daļa, kas šobrīd ieņem vadošus amatus.

Darba iespējas ārzemēs šī gada laikā plāno uzsākt 27% respondentu, liecina jaunākais CV-Online Latvia veiktais pētījums. Ja līdz šim lielākais vairums iedzīvotāju darba gaitās ārvalstīs devās mazkvalificēta darba meklējumos, tad jaunākā pētījuma dati liecina – starp respondentiem, kas ir izlēmuši tuvākā gada laikā doties strādāt uz ārvalstīm, 28% pašreiz ieņem zemākā, vidējā vai augstākā līmeņa vadītāju amatus. Tikpat daudz, jeb 28% ir dažādu jomu speciālisti, 23% – kvalificēti strādnieki.

Kvalifikācijas dalījums starp sievietēm un vīriešiem ir visai līdzīgs, taču sieviešu vidū izteikta ir speciālistu došanās uz ārzemēm (30%).

Joprojām visvairāk tiek izskatītas darba iespējas Lielbritānijā, tai seko Vācija un Norvēģija.

„Ja iepriekšējos gados varējām runāt par to, ka uz darbu ārzemēs dodas Latvijas mazkvalificētais darbaspēks, tad šobrīd pētījums apstiprina aizvien pieaugošo jauno tendenci, proti, ka iespējas izbraukt no valsts izskata aizvien vairāk kvalificēti speciālisti un dažādu līmeņu vadītāji ar augstāko izglītību. Starp visiem respondentiem, kas snieguši apstiprinošu atbildi uz jautājumu par plāniem šī gada laikā doties darba gaitās uz ārzemēm, strādājošo un bezdarbnieku skaits ir visai līdzīgs, attiecīgi 43% un 37%”, skaidro CV-Online Latvia biznesa attīstības vadītājs Aivis Brodiņš.

52% no respondentiem, kas šī gada laikā izskata darba iespējas ārvalstīs, ir gatavi strādāt jebkuru darbu, tostarp 43% no visiem aptaujātajiem vadītājiem un 44% no aptaujātajiem speciālistiem. Tikai 13% mērķtiecīgi vēlas atrast darbu, kas ir līdzvērtīgs vai nedaudz zemāks par esošo kvalifikāciju. Galvenie iemesli, kādēļ respondenti dosies strādāt uz ārzemēm ir neapmierinātība ar darba samaksu Latvijā (52%), nespēja atrast kvalifikācijai atbilstošu darbu (14%), vēlēšanās iegūt starptautisku darba pieredzi (13%), ģimenes apstākļu dēļ (8%), citu iemeslu dēļ (13%).


banneris
banneris