Logo
Sākums twitter skype Saziņa
Kreisais banneris

Sadarbība

Junior Peak Time konkurss

Rudenī Profesionālās karjeras institūts kopā ar citām Latvijā pazīstamām organizācijām piedalījās Junior Peak Time konkursā Baltijas valstu vidusskolēniem, kurus interesē uzņēmējdarbība un ekonomika. Sniedzot vidusskolēniem iespēju savstarpēji sacensties, izmantojot un pierādot spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus, savas analītiskas domāšanas prasmes, datu apstrādes un angļu valodas iemaņas.

Junior Peak Time ir konkurss Baltijas valstu vidusskolēniem, kurus interesē uzņēmējdarbība un ekonomika. Junior Peak Time sniedz vidusskolēniem iespēju savstarpēji sacensties, izmantojot un pierādot spēju patstavīgi pieņemt lēmumus, savas analītiskas domāšanas prasmes, datu apstrādes un angļu valodas iemaņas.

Junior Peak Time ir mūsdienu izglītības jauns paveids, kas rada iespēju iegūt jaunas zināšanas, apmeklēt pazīstamu cilvēku vadītas lekcijas par uzņēmējdarbību un izaicina skolēnus pierādīt ne tikai savas personīgās spējas un talantus, bet arī prasmi strādāt komandā.

Konkursa ietvaros vistalantīgākie skolēni apgūst izglītojošu, ar uzņēmējdarbību un ekonomiku saistītu materiālu un pēc tam jaunās zināšanas pielieto praktiski, tādējādi paplašinot savu redzes loku biznesa pasaulē – kas un kā tajā noris. Junior Peak Time tiek organizēts sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu, un tā dalībnieki ir no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. ( Sertifikāts, Fotogalerija)


banneris
banneris